Profil Firmy

PERSONEL PARTNER jest agencją pracy i doradztwa personalnego. Jest firmą, którą wyróżnia oferta łącząca specjalizację i kompleksowość oraz zindywidualizowane doradztwo biznesowe. Działamy w sferze nowoczesnych rozwiązań kadrowych, rozwoju personelu, doradztwa dla firm.

Jesteśmy partnerem strategicznym zarówno dla korporacji, jak i dla sektora małych i średnich firm. Doskonałość organizacyjna oraz perfekcyjne zarządzanie projektami stanowią uzupełnienie naszego rozumienia jakości oferowanych przez nas usług.

Firma pracuje zgodnie z najwyższymi standardami oferując wypracowane przez siebie i autorskie know-how. Struktura firmy obejmuje pięć obszarów działania: Leasing Pracowniczy, Praca Tymczasowa, Outsourcing Funkcjonalny, Try&Hire, Rekrutacje.

Współpracujemy przy różnych projektach z takimi organizacjami jak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Północna Izba Gospodarcza, Północny Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Flexicurity.

W ramach dedykowanych projektów PERSONEL PARTNER projektuje i wdraża nowe modele systemów zarządzania oraz standardy współpracy. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów prowadzonych przez naszą firmę są szkolenia i warsztaty, które stanowią obszar kompetencji rozwijany od początku istnienia firmy.

PERSONEL PARTNER posiada własną, stale aktualizowaną bazę danych pracowników zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej i stałej, o różnym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i preferencjach. W związku z tym PERSONEL PARTNER zawsze jest w stanie wyselekcjonować dla swoich Kontrahentów odpowiedni personel.

Do swego zespołu zapraszamy osoby ambitne i skuteczne, nastawione na pracę zespołową oraz w systemie projektowym; osoby, które poszukują rozwiązań, nie usprawiedliwień oraz posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach swoich specjalizacji. W zamian za to oferujemy pracę pozwalającą na wykorzystanie potencjału w firmie otwartej na ciekawe pomysły, zatrudniającej ludzi, dla których wartości firmy: ciągłe doskonalenie, wysokie standardy, entuzjazm, wzajemny szacunek i zaufanie oraz społeczna odpowiedzialność są zbieżne z ich wartościami.

Nie ma takiej rzeczy której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem

 

Created by 10Q