Dla pracodawców

Nasza oferta

skierowana do pracodawców

PERSONELPARTNER

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do Państwa oczekiwań.
Nie ograniczamy się jedynie do wyszukiwania pracowników – naszą specjalnością są kompleksowe rozwiązania personalne dopasowane do potrzeb Państwa firmy.

Współpraca z PERSONEL PARTNER to gwarancja najwyższej jakości usług i pełnej poufności, a przede wszystkim wiarygodności finansowej i bezpieczeństwa prawnego.

Praca tymczasowa


to doskonałe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Polega na dostarczaniu przez Agencję pracowników do firm, na dowolnie ustalony okres czasu. Jako Agencja przejmujemy na siebie całość czynności związanych z poszukiwaniem i rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady obsługiwanych stanowisk oraz prowadzenia całej obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i dokonywania wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. Uwalniamy w ten sposób przedsiębiorców od konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej .

Try&Hire


Try&hire to nowoczesna i najbardziej korzystna forma rekrutowania pracowników.

To znakomita możliwość sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. Usługa ta łączy w sobie zalety leasingu pracowniczego oraz rekrutacji i selekcji. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia kandydata na określony czas. W ramach wykonywania pracy tymczasowej, będąc naszym pracownikiem osoba ta jest poddana obserwacji pod kątem cech, umiejętności i kwalifikacji pożądanych na docelowym stanowisku. Jeśli okaże się, że pracownik spełnia Państwa oczekiwania i wynik jest zadowalający, istnieje możliwość zatrudnienia go na stałe bezpośrednio w Państwa Firmie.

Oczywiście zatrudnienie go nie jest obligatoryjne.

Outsourcing


U podstaw leży odciążenie przedsiębiorstw w dziedzinach, które nie stanowią ich podstawowej aktywności.

Dzięki temu nasi Klienci mogą koncentrować znacznie większą część swoich zasobów na rozwój swej głównej działalności biznesowej. Oferujemy rozwiązanie polegające na przejęciu niektórych czynności lub wydzieleniu wydziałów i przekazanie nam ich w zarządzanie. Organizacja współpracy jest w pełni dopasowana do potrzeb i specyfiki działalności klienta.

Rozwiązanie to polega na przekazaniu formalnych i administracyjnych aspektów zatrudnienia personelu Klienta (całego lub poszczególnych jego członków) firmie zewnętrznej lub zleceniu nam zbudowania takiego zespołu od podstaw.

LATEST NEWS

Rekrutacje

Wierzymy, że przewagę konkurencyjną w biznesie tworzą wartościowi ludzie.

Tylko profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i konsekwentnie zarządzany zespół jest w stanie zapewnić sukces rynkowy firmie oraz przyczynić się do realizacji wytyczonych przez nią celów.

Nawet, gdy kondycja finansowa firmy jest dobra, otoczenie przyjazne, oferta usług bezkonkurencyjna, z łatwością można zaprzepaścić szansę na sukces firmy, jeśli zatrudnia się pracowników, którzy nie dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, czy też są niewystarczająco zmotywowani do tego, by w sposób efektywny wywiązać się z powierzonych im obowiązków.

Zdając sobie sprawę jak istotną i ważną kwestią jest moment zatrudniania nowego pracownika pragniemy zaoferować naszą wiedzę oraz bogate doświadczenia w zakresie rekrutacji i stać się tym samym Państwa partnerem w budowaniu przewagi rynkowej Państwa organizacji.

W zależności od sytuacji klienta i problemu, z jakim się do nas zwraca, ale także wyzwań i rezultatów biznesowych, które chce osiągnąć w różny sposób łączymy nasz know-how z wiedzą oraz z bogatym doświadczeniem biznesowym ekspertów.

Profesjonalizm naszych usług rekrutacyjnych potwierdza gwarancja wyboru kandydata, którą Państwu dajemy w momencie rekomendacji przyszłego pracownika.