Praca tymczasowa

Ideą pracy czasowej jest wsparcie klienta pracownikami zewnętrznymi w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, wzrostu sprzedaży, przestojów urlopowych, czy dużej rotacji personelu spowodowanej np. dużą ilością zwolnień chorobowych. Stanowi skuteczne rozwiązanie w sytuacji, kiedy zależy Państwu na szybkim, wzmocnieniu państwa pracowników przez personel pomocniczy. Zawsze też dajemy Klientowi możliwość przejęcia pracownika tymczasowego, stąd też możliwość traktowania usługi pracy tymczasowej jako okresu próbnego dla przyszłych pracowników.

Pracownicy tymczasowi bardzo często są stałym elementem kadry podstawowej pracującym całorocznie u naszych klientów, wpisanym w strukturę kadrową przedsiębiorstwa. Nasi klienci sami określają proporcje ilościowe, które niejednokrotnie sięgają 50-80% ogółu wszystkich zatrudnionych pracowników w firmie. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu.

Integracja naszego kraju ze strukturami europejskimi spowodowała, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczęło uświadamiać sobie korzyści wynikające z leasingu pracowniczego. Oznacza to, że rynek personelu czasowego będzie nadal jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów usług w polskiej gospodarce.

Współpraca z PERSONEL PARTNER to gwarancja najwyższej jakości usług i pełnej poufności, a przede wszystkim wiarygodności finansowej i bezpieczeństwa prawnego.