Try&Hire

Try&hire to nowoczesna i najbardziej korzystna forma rekrutowania pracowników. To znakomita możliwość sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. Usługa ta łączy w sobie zalety leasingu pracowniczego oraz rekrutacji i selekcji. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia kandydata na określony czas. W ramach wykonywania pracy tymczasowej, będąc naszym pracownikiem osoba ta jest poddana obserwacji pod kątem cech, umiejętności i kwalifikacji pożądanych na docelowym stanowisku.

Jeśli okaże się, że pracownik spełnia Państwa oczekiwania i wynik jest zadowalający, istnieje możliwość zatrudnienia go na stałe bezpośrednio w Państwa Firmie.

Oczywiście zatrudnienie go nie jest obligatoryjne, Pracodawca Użytkownik ma zawsze prawo do zrezygnowania z pracownika w każdym momencie i podjęcia współpracy z innym kandydatem skierowanym przez naszą Agencję.

Korzyści dla Klienta:

  • Klient uzyskuje czas na sprawdzenie praktycznych umiejętności, zdolności oraz nawyków pracownika. O jego zatrudnieniu zadecyduje w dowolnym momencie, zależnie od własnych potrzeb i możliwości
  • Możliwość skutecznego i merytorycznego wypróbowania pracownika i sprawdzenia jego kwalifikacji, predyspozycji oraz adaptacji kandydata w rzeczywistym środowisku pracy w Państwa Firmie
  • Motywacja i wydajność pracownika są wysokie, ponieważ ma zawartą umowę o pracę z naszą Agencją, a jego ostatecznym celem jest zdobycie pracy na stałe w firmie Klienta
  • Możliwość przesunięcia w czasie kosztów związanych z tworzeniem nowego etatu
  • Zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego wyboru
  • Mniejsza rotacja kadr w firmie, ponieważ do pracy na stałe Klient przyjmuje tylko pracowników sprawdzonych i wyszkolonych. To równocześnie prowadzi do zwiększenia wydajności i usprawnienia procesu doboru kadr.