Dla prasy

Wszystkie osoby, redaktorów oraz dziennikarzy zainteresowanych działalnością PERSONEL PARTNER, zakresem naszych usług, prowadzonych projektów, kwestii związanych z rynkiem pracy zapraszamy do kontaktu z nami. Zapewniamy wszechstronną pomoc w przygotowywaniu not prasowych, artykułów oraz ich autoryzacji; organizowaniu spotkań, udzielaniu wywiadów oraz sprawdzaniu i potwierdzaniu informacji o firmie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do skontaktowania się z działem Public Relations: pr@personelpartner.com