Firma

Profil Firmy

PERSONEL PARTNER jest agencją pracy i doradztwa personalnego.

PERSONELPARTNER

Jest firmą, którą wyróżnia oferta łącząca specjalizację i kompleksowość oraz zindywidualizowane doradztwo biznesowe. Działamy w sferze nowoczesnych rozwiązań kadrowych, rozwoju personelu, doradztwa dla firm.

Jesteśmy partnerem strategicznym zarówno dla korporacji, jak i dla sektora małych i średnich firm. Doskonałość organizacyjna oraz perfekcyjne zarządzanie projektami stanowią uzupełnienie naszego rozumienia jakości oferowanych przez nas usług.

Firma pracuje zgodnie z najwyższymi standardami oferując wypracowane przez siebie i autorskie know-how. Struktura firmy obejmuje pięć obszarów działania: Leasing Pracowniczy, Praca Tymczasowa, Outsourcing Funkcjonalny, Try&Hire, Rekrutacje.

Współpracujemy z takimi organizacjami jak Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Kancelaria Brighton&Wood, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Północna Izba Gospodarcza, Północny Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.

W ramach dedykowanych projektów PERSONEL PARTNER projektuje i wdraża nowe modele systemów zarządzania oraz standardy współpracy. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów prowadzonych przez naszą firmę są szkolenia i warsztaty, które stanowią obszar kompetencji rozwijany od początku istnienia firmy.

PERSONEL PARTNER posiada własną, stale aktualizowaną bazę danych pracowników zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej i stałej, o różnym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i preferencjach. W związku z tym PERSONEL PARTNER zawsze jest w stanie wyselekcjonować dla swoich Kontrahentów odpowiedni personel.

Do swego zespołu zapraszamy osoby ambitne i skuteczne,nastawione na pracę zespołowąoraz w systemie projektowym; osoby, które poszukują rozwiązań, nie usprawiedliwień oraz posiadają udokumentowane osiągnięciaw dziedzinach swoich specjalizacji. W zamian za to oferujemy pracę pozwalającą na wykorzystanie potencjału w firmie otwartej na ciekawe pomysły, zatrudniającej ludzi, dla których wartości firmy: ciągłe doskonalenie, wysokie standardy, entuzjazm, wzajemny szacunek i zaufanie oraz społeczna odpowiedzialność są zbieżne z ich wartościami.

Misja i Wartości

Naszą misję opieramy na czterech wartościach, a wartości są tym w co wierzymy, co jest dla nas ważne.

Kompetencja to wspieranie organizacji w przekładaniu ich strategii biznesowych na wymierne rezultaty, to widzenie nas jako pomocnego narzędzia do wprowadzania zmian, tak aby ta zmiana mogła zaistnieć; by wesprzeć Klienta na etapie wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia przyjętych rozwiązań. To szukanie rozwiązań niestandardowych. To czerpanie z naszej wiedzy dla uzyskania trwałych korzyści. To dążenie do unikania błędów.

Innowacja to inspirowanie do poszukiwań nowych, adekwatnych do potrzeb, skutecznych rozwiązań. To próba pobudzania wyobraźni osób szczególnie zainteresowanych efektywnymi rozwiązaniami: szefów firm, dyrektorów, wszystkich zaangażowanych w procesy zachodzące w firmie. To próba pobudzenia twórczej wyobraźni, a także zachęta do przełamywania decyzyjnych przyzwyczajeń. To dzielenie się wiedzą, ponieważ nasze i Klientów doświadczenia pozwalają na tworzenie lepszej rzeczywistości firm z wielu odmiennych perspektyw.

Wysokie standardy to odpowiedzialność za jakość proponowanych rozwiązań. To głębokie przekonanie u słuszności naszych poglądów. To dążenie do świadczenia jak najwyższej jakości pracy dla naszych Partnerów. To dyspozycyjność: szybkie i elastyczne reagowanie na każdą potrzebę. To spełnianie danego słowa, realizacja zadań w obiecanym terminie. To jasno przedstawione zasady współpracy. To działanie zgodne z literą prawa i zasadami zrównoważonego rozwoju. To pamięć naszych Klientów za markę jaką sobą budujemy.

Wzajemny szacunek i zaufanie to dbanie o odpowiednią jakość nie tylko naszych usług, ale także naszych kontaktów i związków. Bycie partnerem i przyjacielem w biznesie. To szacunek dla drugiej osoby. To zaangażowanie w sprawy innych. To słuchanie i rozumienie. Otwartość na pomysły innych i dzielenie się własną wiedzą, umiejętnościami, myślami, bo jeden pomysł może zaowocować lawiną nowych idei. To uśmiech i życzliwość.

LATEST NEWS

Nasze Podejście

Ciągły rozwój i samodoskonalenie, pozwalają nam sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku.

Ciągły dopływ nowego know-how, dzięki szkoleniom i stosowaniu zaawansowanych narzędzi doradczych, diagnostycznych, szkoleniowych, własnej pracy nad nowymi rozwiązaniami, pozwala nam sprostać oczekiwaniom, które przed nami stawiają Klienci.

Stale poszerzamy listę partnerów, z którymi współpracujemy, a także sami wciąż się rozwijamy, uczymy, tworzymy nowe produkty i intensywnie korzystamy nawzajem ze swoich doświadczeń.

Nasi Konsultanci są objęci permanentnym systemem rozwoju. Wymiana doświadczeń, pomysłów, rozwiązań szkoleniowych i doradczych (z zachowaniem klauzuli poufności względem tajemnic Klientów), szkolenia wewnętrzne, konsultacje scenariuszy to działania, na które zwracamy szczególną uwagę rozumiejąc, że stanowią one rdzeń naszej firmy.

Na każdym etapie naszych działań prowadzimy dialog. Rozmawiamy z Klientem
i rozmawiamy między sobą. Wracamy i wspólnie zatwierdzamy wypracowane rozwiązania. W trakcie wdrażania rozwiązania dopasowujemy know-how, narzędzia, wiedzę i doświadczenia naszych konsultantów do zastanej sytuacji, potrzeb, celów
i oczekiwań klienta. Na bieżąco korygujemy proces wdrożenia naszych rozwiązań. Po zakończonych działaniach mierzymy rezultaty, przedstawiamy spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje.

Odpowiedzialność społeczna

Prowadzimy naszą działalność mając świadomość społecznej odpowiedzialności za naszą pracę.

Interesuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w organizacjach i ludziach, którzy są dla nas największą wartością.Pomagamy ustanawiać standardy i uczymy jak z ich pomocą podążać drogą doskonalenia. We wszystkim co robimy jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszych działań wobec Klienta oraz otoczenia. Aktywnie uczestniczymy w rynku pracy, kreujemy go i kształtujemy jego przyszły wizerunek.

Doświadczenie we współpracy z organizacjami biznesowymi oraz rozwiązania oparte na wynikach polskich i międzynarodowych obserwacji nad trendami na rynku pracy i w biznesie umacnia nas w przekonaniu, że kroczymy słuszną drogą.