Zasady współpracy

Etap 1 -

Rozpoznanie potrzeb

Pierwszym etapem jest rozpoznanie Państwa potrzeb dotyczących współpracy oraz w jakim zakresie moglibyśmy dokładnie wspomóc funkcję personalną w Państwa firmie. W tym celu przeprowadzamy szczegółowy wywiad, który ma za zadanie w pełni odzwierciedlić Państwa oczekiwania, a nam umożliwić kompetentne wykonanie swojej pracy. To etap najbardziej istotny.

To etap dialogu, nałożenia się Państwa wyobrażenia, oczekiwań, nałożenia się wymagań z naszym doświadczeniem. Im bardziej szczegółowo poznamy Państwa potrzeby odnosząc je do oczekiwań w stosunku do kandydatów oraz Państwa sugestie w stosunku do nich (forma zatrudnienia, wysokość zarobków, elementy premiowe, formy wynagrodzenia pozapłacowego, czas, miejsce i formę pracy), tym bardziej precyzyjne i skuteczne będą nasze propozycje.

Etap 2 -

Umowa z Klientem

Przygotowujemy treść umowy będącej odzwierciedleniem wszystkich naszych ustaleń. Zawarte są w niej finansowe i pozafinansowe warunki współpracy. Po zaakceptowaniu zapisów umowy przez strony przystępujemy do realizacji powierzonego nam projektu.

Etap 3 -

Publikacja ofert

Znając wymaganie stawiane kandydatom opracowujemy profil ogłoszenia. Celem dotarcia do jak największej grypy odbiorców publikujemy je uruchamiając jak najwięcej możliwych kanałów pozyskiwania pracowników na bieżąco je aktualizując (ogłoszenia internetowe, prasowe, giełdy pracy, współpraca z WUP, PUP, weryfikacja własnej bazy danych oraz inne).

Dbamy o transparentność i czytelność treści ogłoszeń, zawieramy w nich wszelkie informacje dotyczące charakteru pracy i oczekiwanych kompetencji wobec kandydatów. Naszym zadaniem na tym etapie jest zbieranie aplikacji, ich weryfikacja

Etap 4 -

Selekcja i rekrutacja

Na tym etapie nasza kadra, w tym bezpośrednio osoby przydzielone do Państwa obsługi i odpowiedzialne za projekt dzięki swoim wysokim kwalifikacjom, profesjonalnym narzędziom i doświadczeniu dokonują sprawnego procesu selekcji i rekrutacji, wybierając spośród nadesłanych aplikacji najlepszych kandydatów.

Etap 5 -

Umowa z pracownikiem i oddelegowanie

Następnym etapem jest zatrudnienie pracowników przez naszą Agencję, podpisanie z nimi umów i oddelegowanie ich do pracy w Państwa firmie zgodnie z wcześniej złożonym zamówieniem określającym ilość personelu jaka ma być do Państwa oddelegowana. Na bieżąco mają Państwo możliwość dokonywanie zmian z zamówieniu, adekwatnie do aktualnych potrzeb, uwzględniając okresy wypowiedzeń.

Etap 6 -

Rozliczenie usługi

Na podstawie arkuszy rozliczeniowych, list obecności następuje rozliczenie czasu pracy pracowników tymczasowych. Naliczana jest wysokość wynagrodzeń oraz naszej marży. Na tej podstawie za skorzystanie z naszych usług wystawiana jest Państwu faktura VAT.