Praca tymczasowa

Najlepsza droga do zdobycia doświadczenia

Praca tymczasowa to alternatywna, elastyczna forma zatrudnienia, gwarantująca z jednej strony miejsca pracy pracownikom, z drugiej zaś personel o odpowiednich kwalifikacjach firmom, które zgłoszą nam takie zapotrzebowanie. Praca tymczasowa to doskonały sposób na samorealizację

Praca Tymczasowa wiąże więc ze sobą 3 podmioty:

  • Pracowników Tymczasowych
  • Agencję Pracy Tymczasowej, np. PERSONEL PARTNER
  • Pracodawcę Użytkownika, czyli firmę na rzecz której Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę

Pracownik Tymczasowy jest zatrudniany przez Agencję, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, czyli zewnętrznej firmy (Klienta Agencji).

Cały czas jednak jesteś pracownikiem Agencji i pozostajesz pod naszą opieką, dbamy o Ciebie i o Twoje sprawy. To PERSONEL PARTNER podpisuje z Tobą umowę, wypłaca wynagrodzenie, odprowadza wszystkie należne składki na ubezpieczenia ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy.

Agencja czuwa także nad przestrzeganiem kodeksu pracy i przepisów BHP. Podczas całego przebiegu zatrudnienia zapewniamy Ci bieżącą obsługę i wsparcie, służymy naszą pomocą oraz radą.

Powinieneś przede wszystkim wiedzieć, że poprzez współpracę z naszą firmą masz możliwość spełnienia swych marzeń związanych z podjęciem pracy. Firma PERSONEL PARTNER gwarantuje dobranie, zgodnie z Twoimi kwalifikacjami, odpowiedniego stanowiska, jak i również dopełnienie wszelkich związanych z tym formalności bez pobrania za tą usługę jakichkolwiek opłat. Współpraca z nami jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna. Za usługę płaci nam Pracodawca Użytkownik.

Jeżeli praca tymczasowa to rozwiązanie dla Ciebie, prosimy o wypełnienie formularza lub wizytę w naszym biurze.